• پارس رابین

  • پارس رابین

Loading

پارس رابین

اطلاعات پایه

پارس رابین

  • مشاوره
  • خدمات


ارائه‌خدمات مشاوره ‌به سرمایه‌گذاران برای ‌یافتن زمینه سرمایه گذاری
امکان سنجی، ارزیابی و تهیه طرحهای توجیهی فنی – اقتصادی (‌Business Plan‌)
خدمات‌بازار‌سنجی ‌و تحقیقات‌بازار (‌Market Research‌)
خدمات‌مشاوره‌ مالی‌ و سرمایه‌گذاری ‌در‌ بازارهای‌ مالی
تهیه تخصصی سایت پلان مجتمع های کشت و صنعت، دامداری ها، مرغداری ها و ...
مشاوره‌در‌زمینه‌برنامه‌ریزی ‌و راه‌اندازی ‌طرحهای توسعه‌ای و ایجادی صنعتی و کشاورزی
مشاوره در زمینه بازرگانی و تجارت بین الملل
مشاوره و راه اندازی سیستم های فروش، بازاریابی و تبلیغات
تدوین طرح کسب و کار و انجام مطالعات امکانسنجی
برنامه ریزی استراتژیک و پیاده سازی استراتژی های کسب و کار

خیابان معلم - معلم 36.1 شماره 25 واحد 1

http://www.etarh.com

مالکیت

۴ شهریور ۱۳۸۷